Cynkowanie ogniowe stali.

  • test :

Ohebné pozinkování – technologie a proces zabezpečení ocelových konstrukcí na příkladu Carportu Ohebné pozinkování je jednou z nejúčinnějších a nejtrvanlivějších metod zabezpečení ocelových konstrukcí proti korozi. Spočívá v pokrytí ocelových prvků tenkou vrstvou zinku při vysoké teplotě. Tím se vytváří trvanlivá a odolná proti mechanickému poškození ochranná vrstva, která chrání ocel před vlivem atmosférických a chemických faktorů. V tomto článku představíme technologii a proces ohebného pozinkování a jeho výhody na příkladu Carportu – moderní ocelové konstrukce sloužící k zastřešení automobilů.

Popis procesu: Technologie ohebného pozinkování spočívá využití fyzikálních a chemických vlastností zinku a oceli. Zinek je kovem s nízkou teplotou tání (419 °C) a vysokou teplotou varu (907 °C), co umožňuje jeho použití ve formě kapaliny. Ocel má na druhé straně mnohem vyšší teplotu tání (asi 1500 °C) a varu (asi 3000 °C), co znamená, že se nerozpouští ani neodpařuje při kontaktu s kapalným zinkem. Když je ocelový prvek ponořen do koupelě zinku o teplotě asi 450 °C, dojde k reakci mezi oběma kovy, která vede ke vzniku vrstvy železo-zinek na povrchu oceli. Tato vrstva je velmi pevně spojena s ocelovým podkladem a tvoří základ pro další vrstvu čistého zinku, která se tvoří na vnějšku. V důsledku toho dostaneme galvanickou vrstvu o tloušťce od několika do několika mikrometrů, která se skládá z několika vrstev s různým chemickým složením a tvrdostí. Proces ohebného pozinkování Proces ohebného pozinkování se skládá z několika etap, které mají za cíl správné připravení ocelových prvků pro pokrytí zinkem a zajistit kvalitu a trvanlivost galvanické vrstvy

Doprovodné procesy:

Odmašťování – spočívá v odstranění všech organických nečistot z povrchu oceli, jako jsou tuky, oleje, maziva nebo barvy. Odmašťování lze provádět chemickou metodou (pomocí alkalických nebo kyselých roztoků) nebo mechanickou metodou (pomocí pískování nebo drhnutí). Mytí – spočívá v důkladném opláchnutí ocelových prvků vodou po odmaštění, aby se odstranily zbytky odmašťovacích prostředků a zabránilo se tvorbě usazenin nebo usazenin. leptání – spočívá v odstranění všech anorganických nečistot z povrchu oceli, jako jsou rez, oxidy nebo škála. Leptání se provádí pomocí chlorovodíkového nebo sírového kyseliny, která rozpouští nežádoucí látky a odhaluje čistý kov. Mytí – spočívá v opětovném opláchnutí ocelových prvků vodou po leptání. Fluoridace – spočívá v ponoření ocelových prvků do roztoku fluoridů, který na povrchu oceli vytváří tenkou vrstvu oxidu zinečnatého. Tato vrstva usnadňuje přilnavost zinku k oceli a brání tvorbě bublinek vzduchu při ponoření do zinkové lázně. Chlazení – spočívá v vyjmutí ocelových prvků ze zinkové lázně a jejich ochlazení na vzduchu nebo ve vodě. Chlazení má za úkol zpevnit a stabilizovat galvanický povlak a zabránit jeho poškození během přepravy nebo montáže. Kontrola kvality – spočívá v ověření kvality a trvanlivosti galvanického povlaku z hlediska tloušťky, přilnavosti, homogenity, vzhledu a odolnosti proti korozi. Kontrola kvality lze provádět různými metodami, jako jsou elektrické měření, magnetické měření, váhové měření, zkouška ohýbáním, zkouška tlakovým nebo solným testem.

Výhody žárového zinkování na příkladu ocelových konstrukcí používaných pro stavbu garáží pro automobily.

Žárové zinkování je metoda ochrany ocelových konstrukcí, která má mnoho výhod ve srovnání s jinými metodami, jako je malování nebo lakování. Zde jsou některé z nich: Účinnost – žárové zinkování poskytuje komplexní ochranu ocelové konstrukce před korozi, protože pokrývá celý její povrch, včetně těžko dostupných míst, jako jsou svary nebo otvory. Navíc zinek má katodické vlastnosti, což znamená, že chrání ocel i v místech, kde je povlak poškozen nebo přerušen. Trvanlivost – žárové zinkování zaručuje dlouhodobou ochranu ocelové konstrukce před korozi, protože galvanický povlak je velmi pevně spojen s ocelí a odolný vůči mechanickému poškození. Podle studií má průměrná životnost zinkového povlaku od 34 do 170 let v závislosti na atmosférických podmínkách a stupni znečištění prostředí. Estetika – žárové zinkování dává ocelové konstrukci atraktivní vzhled a jednotnou šedostříbrnou barvu. Zinkový povlak může být také podroben dalším dekorativním nebo malířským úpravám, aby bylo dosaženo různých estetických efektů nebo aby se přizpůsobil architektonickým požadavkům. Ekonomie – žárové zinkování je metoda ochrany ocelových konstrukcí, která je cenově výhodná a konkurenceschopná ve srovnání s jinými metodami. Cena žárového zinkování je nižší než cena malby nebo lakování, protože vyžaduje méně materiálů a pracovního času. Navíc žárové zinkování eliminuje potřebu častých oprav nebo údržby ocelové konstrukce, což snižuje

YOUR COMMENT

This site is registered on wpml.org as a development site.